DITA 1.3

In de jaren ’90 heeft IBM een informatie-architectuur ontwikkeld die de vele verschillende documentatie-afdelingen binnen het bedrijf in staat stelt op dezelfde manier content te creëren en elkaars content te hergebruiken. In 2003 heeft IBM deze informatie-architectuur aan het standaardenconsortium OASIS gedoneerd. De DITA-standaard was een feit. DITA 1.0 werd in 2004 vrijgegeven en was vrijwel hetzelfde als de door IBM gedoneerde informatiestructuur. In 2007 werd DITA 1.1 uitgegeven en in 2010 DITA 1.2. De nieuwe versies bevatten verbetering ten opzichte van de eerdere versies, waardoor het gebruik van DITA vergemakkelijkt werd.

Maar wat is DITA? DITA staat voor Darwin Information Typing Architecture. Het is een XML-toepassing, ontwikkeld voor het maken, beheren en publiceren van modulair georganiseerde informatie. DITA brengt alle aspecten die van belang zijn bij de productie van informatie bij elkaar: modulariteit, gestructureerd en taakgericht schrijven, informatietypering, scheiding van inhoud en presentatie, single-sourcing, minimalisme, topics, hergebruik, conditionele verwerking, vertaalvriendelijkheid, meerdere uitvoerkanalen, component publishing, gebruiksvriendelijkheid, consistentie, object-georiënteerd schrijven, overerving, specialisatie, eenvoudige XML.

Sinds de vrijgave van DITA 1.2 werken de DITA-technische comités van OASIS aan voorstellen voor DITA 1.3. Deze nieuwe versie van DITA zal weer verbeteringen met zich meebrengen en kleine fouten in DITA 1.2 zullen worden hersteld.

Volgens de laatste berichten zal DITA 1.3 onder andere een lightweight DITA-variant bevatten met daarin alleen de basiselementen en informatietypes van DITA. Deze variant van DITA moet het gebruik van DITA voor niet-specialisten gemakkelijker maken en ook de overstap naar volledig DITA vereenvoudigen. De DITA-standaard is een informatie-architectuur die al veel verschillende informatietypes en elementen toestaat. Deze grote hoeveelheid informatie wordt door veel eerste gebruikers als een hindernis ervaren: het is moeilijk te destilleren welke informatietypes en elementen voor jouw documentatie van toepassing zijn. Door de standaardset te verkleinen naar een lightweight-variant, wordt deze keuze beperkt en wordt het gebruik van DITA (voor niet-specialisten) vergemakkelijkt.

Ook zal DITA 1.3 de verbetering van een aantal eerder geïmplementeerde informatiestructuren opleveren, zoals een uitbreiding van het keyref-mechanisme. Middels het keyref-mechanisme kunnen indirecte links worden gecreëerd. Deze indirecte links houden stand bij het verplaatsen of anders gebruiken van de informatie, waar directe links op deze momenten vaak breken. Het gebruik van indirecte links kan hergebruik vergroten.

Verder wordt bij DITA 1.3 ook RelaxNG geïmplementeerd. Waar DITA 1.2 en eerdere versies de verschillende informatie-elementen alleen middels DTD’s of XSD-schema’s bij elkaar werden gebracht, wordt het bij DITA 1.3 mogelijk om ook de RelaxNG-methode te gebruiken. Deze verschillende typen schema’s vormen de ruggengraat van DITA-documentatie. In deze schema’s wordt bepaald welke modules met elementen en attributen zijn toegestaan bij het creëren van DITA-documentatie. De introductie van RelaxNG zal het specialiseren van de DITA-standaard voor toespitsing op de eigen situatie vergemakkelijken.

Wanneer DITA 1.3 zal worden vrijgegeven is nog niet bekend. Zodra wij meer weten, berichten wij hierover.

2018-12-10T14:47:42+00:00July 10th, 2013|