Zoek

Maatwerkoplossingen

Wanneer problemen of uitdagingen op het gebied van het creëren, beheren of publiceren van technische documentatie de kop op blíjven steken, is het tijd voor een duurzame oplossing.

Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat alle medewerkers hun werkzaamheden op dezelfde manier uitvoeren? En dat kennis binnen de organisatie blijft, ook al is er verloop van werknemers? Hoe optimaliseert u het doorlopende versiebeheer van handleidingen en de publicatie daarvan?

DCT biedt en implementeert een oplossing op maat, zodat u weer zelf langdurig aan de slag kunt met uw documentatie. Dat hebben we al voor veel organisaties mogen doen.

Creëren

Op basis van de documentatiebehoefte van onze klanten ontwikkelen we unieke, duurzame oplossingen op maat. Denk aan processen of software in de vorm van tooling op het gebied van documentatiebeheer en –optimalisatie.

Lees meer over creëren »

Beheren

DCT maakt op de klant afgestemde processen en software, om documentatiebeheer te optimaliseren. Ter illustratie, twee voorbeelden van beheeroplossingen.

Het komt bijvoorbeeld nog vaak voor dat meerdere personen binnen afdelingen van organisaties samen in een mappenstructuur werken, waarin geüpdatete versies van documentaties bijgehouden worden. Dit bestaat vaak uit Word-documenten, waar al snel een versielijst (V1, V2, V3, et cetera) ontstaat. Dit kan voor constante problemen zorgen, bijvoorbeeld omdat het onduidelijk is welk document de meest recent bewerkte versie is. DCT optimaliseert deze werkwijze en zorgt voor een systeem waarin versiebeheer geen enkel probleem meer is.

Wanneer u in de dienstverlening werkt, kan het voorkomen dat binnenkomende klantaanvragen gekoppeld moeten worden aan een specifieke professional, op basis van afstand, kosten, profiel of andere gegevens of kenmerken. Het handmatig zoeken van een match kan veel tijd kosten. De implementatie van de juiste software kan er voor zorgen dat deze matching automatisch plaatsvindt. Dit bespaart tijd (zowel die van de organisatie, als die van de klant), maar ook geld.

Lees meer over beheren »

Publiceren

Het kan zijn dat een bestaande publicatievorm van documentatie, bijvoorbeeld een papieren werkinstructie, toch niet goed aansluit bij een doelgroep of de werkomgeving van deze doelgroep. Dit kan ervoor zorgen dat het werk niet goed of niet optimaal uitgevoerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan monteurs in een autogarage die met fysieke, papieren instructies moet werken. Een andere, in dit geval digitale, publicatievorm kan ervoor zorgen dat zij hun werk effectiever uit kunnen voeren.

DCT kijkt samen met organisaties naar uitdagingen en biedt en implementeert altijd een oplossing op maat.

Lees meer over publiceren »