Search

Trainen

Kennis en kunde nodig op het gebied van technische documentatie? En niet op projectbasis, maar als duurzame oplossing of zelfs als permanente aanvulling op een vast team? Het inhuren van een professional is niet altijd de beste oplossing voor organisaties. Daarom biedt DCT nog een optie.

We leiden professionals op tot experts op het gebied van technisch schrijven en technische documentatie. Intern, maar ook binnen organisaties. We hebben een aantal praktijkgerichte modules ontwikkeld, waarin onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Technisch schrijven en optimalisatie(beheer)
  • Topic-based schrijven
  • Europese richtlijnen en nomen voor handleidingen

Creëren

Technisch schrijven is een vak op zich, waarin het gaat om het overdragen van specialistische informatie op de manier waarop specifieke gebruikers deze nodig hebben voor specifieke, praktische doeleinden. Het gaat daarbij niet alleen om het schrijven zelf, maar ook juist om hele andere zaken dan het produceren van teksten. Het doel en de doelgroep moeten gedefinieerd worden, er moet gesproken worden met materiedeskundigen om broninformatie te verkrijgen. Deze informatie moet worden verzameld, geanalyseerd, gecontroleerd, gestructureerd en aangevuld, waarna de tekst opgebouwd kan worden. En dán kan er geschreven worden.

Het is de kunst van de technisch schrijver om de technische taal en kennis van de deskundige te vertalen naar de taal en het kennisniveau van degene voor die de tekst bestemd is. En die kunst leren we ook graag aan een nieuwe generatie technisch schrijvers.

Lees meer over creëren »

Beheren

Documentatie is geen zaak die kan worden afgevinkt wanneer het geschreven is. Wanneer producten worden doorontwikkeld of wanneer er (wets)wijzigingen plaatsvinden, zal ook de documentatie aangepast dienen te worden. Om dit op een juiste manier te doen, moet u natuurlijk wel weten hóe dit gedaan moet worden. Een voorbeeld hiervan is modulaire opbouw van documentatie, waardoor het beheer niet alleen geoptimaliseerd kan worden, maar het opzoeken en terugvinden van informatie ook vergemakkelijkt en verbeterd wordt. De voordelen van goed beheer zijn dan merkbaar in de gehele organisatie.

DCT leert professionals hoe zij effectief en efficiënt om kunnen gaan met het documentatiebeheer binnen organisaties, zodat er altijd een expert in huis is.

Lees meer over beheren »

Publiceren

Wanneer de informatie is bewerkt tot gebruikersdocumentatie, is er nog één laatste keuze die gemaakt moet worden. Hoe moet de documentatie gepresenteerd worden aan de gebruikers? Een aantal zaken zijn hierbij van groot belang. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden wat betreft publicatievormen, wie is de doelgroep en wat is het doel van de documentatie? Met andere woorden: wat sluit het beste aan bij wie, waar kies je voor en waarom?

DCT traint professionals en zorgt er zo voor dat organisaties zelf aan de slag kunnen met de publicatie van documentatie.

Lees meer over publiceren »