Digitale publicaties met Epub 3.0, Fixed Layout Epub (FXL)

Fixed Layout Epub is een nieuwe manier om digitaal te publiceren. In de update van Adobe InDesign CC van oktober 2014 is een exportmogelijkheid opgenomen om de voorheen flexibel stromende Epubs (e-books) een mooie, vaste lay-out mee te geven, terwijl de doorzoekbaarheid behouden blijft. Volgens ingewijden heeft dit ongeveer dezelfde impact als ooit het ontwikkelen van het pdf-formaat had.

Omdat de Single Edition license van het Adobe DPS-systeem half 2015 wegvalt, is de opkomst van FXL een welkome toevoeging aan het spectrum van digitale publicaties. Het maakt, net als DPS, gebruik van alle lay-out-mogelijkheden van InDesign, met de extra mogelijkheden animaties te plaatsen op basis van HTML5, Javascript en CSS3. In principe zouden ook de animatie-/interactiviteitsmogelijkheden uit InDesign gebruikt kunnen worden. In de praktijk blijken er echter een aantal obstakels te zijn.

Het Epub 3.0-formaat is op zich niet heel nieuw. Het format stamt uit 2011. Wat wel nieuw is, is de ondersteuning voor het FXL-formaat. Dit maakt uitgebreider gebruik van de mogelijkheden die Epub 3.0 (update 3.0.1) biedt. Het format heeft nog wel wat kinderziektes, die vooral te maken hebben met het achterblijven van e-readers/tablets.

Een aantal readers is up-to-date, zoals iBooks (iOs) en Readium (Chrome plugin). Helaas is er door wat concurrentie op de markt (Kindle, Android, iOs) nog geen brede ondersteuning voor het format. Dit lijkt op het syndroom waar web-ontwikkelaars vaker tegenaan lopen: browserontwikkeling loopt vaak net achter de techniek aan. In dit geval is er echter sprake van nogal wat hardware die niet 1-2-3 geüpdate kan worden.

De Fixed Layout Epub lijkt een veelbelovend format voor digitale publicaties. Het is gebruiksvriendelijk en geschikt voor veel doeleinden, zoals het vervangen van interactieve pdf’s op websitelocaties. Zoals met veel nieuwe technieken zal het waarschijnlijk nog wel even duren tot de ondersteuning hiervoor breed genoeg is om als standaard te gelden.

2018-12-10T14:41:12+00:00February 10th, 2015|