Damen Shipyards: Helder en pragmatisch

“Dankzij de inzet van DCT is dit complexe vraagstuk helder geanalyseerd en omgezet in een pragmatische aanpak. De assistentie bij het ontwikkelen van een visie en het opstellen van eisen hebben geleid tot een juiste keuze voor de benodigde tooling. Ook tijdens de implementatie heeft DCT de verwachtingen waargemaakt.”

Opdrachtgever

Damen Shipyards is met meer dan 30 scheepswerven en aanverwante bedrijven een wereldmarktleider in de scheepsbouw. Door middel van modulaire bouw heeft zij deze positie weten te verwerven in verschillende uiteenlopende doelgroepen, zoals passagier- en cargovervoer, defensie, douane, duwen en slepen. Het delen van informatie en kennis wordt gezien als een van de belangrijkste condities om de best mogelijke producten te ontwikkelen en marktleider te blijven.

Situatie

Damen Shipyards levert een zeer breed scala aan producten. Om zo efficiënt mogelijk te functioneren ontstond de noodzaak tot standaardisatie: alle productgroepen dienden te werken op basis van dezelfde procedures, met dezelfde systemen en met gebruik van dezelfde masterdata. Bij Damen Shipyards wordt dit het ‘One Time Right’-principe genoemd. Geconstateerd was echter dat informatie te veel verspreid en onvoldoende toegankelijk was om dat te realiseren.

Opdracht

Dit betekende dat deze standaardisatie moet worden doorgevoerd in alle productinformatie voor alle verschillende fases in de levenscyclus van een schip: van engineering, gebruik en onderhoud tot recycling. DCT is gevraagd te adviseren in het creëren en gebruiken van informatie van en voor al deze verschillende doelgroepen in de productlevenscyclus. In eerste instantie is gevraagd te kijken naar engineering. De informatie in engineeringhandboeken moet worden gestandaardiseerd en op een begrijpelijke wijze worden gecreëerd, opgeslagen en gepubliceerd vanuit het `single source`-principe. Hiervoor moet tooling worden geselecteerd en geïmplementeerd.

DCT-aanpak

DCT hanteert een eigen ontwikkelde methodiek in de analysefase om te komen tot de best mogelijke aanpak. Een van onze uitgangspunten is dat hergebruik van bestaande informatie optimaal toegepast moet kunnen worden. DCT is gestart met het structureren van de informatie in een informatiemodel volgens de XML standaard. Vervolgens is op basis hiervan een voor Damen Shipyards specifiek informatiemodel opgesteld, dat aansluit op de productstructuur en verschillende productvarianten van Damen Shipyards. In de volgende fase heeft DCT een adviserende en begeleidende rol gehad bij de selectie van tooling die optimaal aansluit bij de vooraf opgestelde eisen.

Resultaat

De basis van de oplossing is het nieuwe informatiemodel. Dit is zodanig opgesteld dat het rekening houdt met de informatiebehoeften van de verschillende doelgroepen en met de manieren om zo efficiënt mogelijk aan deze behoeften te kunnen voldoen. Een aantal engineers is op dit moment druk bezig om in de geselecteerde tooling de huidige informatie aan te passen aan het nieuwe format en informatiemodel. Dit stelt hen in staat de aangepaste informatie op een dynamische manier toegankelijk te maken voor de grote variatie aan doelgroepen binnen Damen Shipyards die hiervan gebruik willen maken. Daarnaast kan deze informatie nu gemakkelijk vanuit de bron naar verschillende media, zoals papier, pc of tablet, worden gepubliceerd. Elementen voor de ondersteuning van deze processen zijn/worden meegenomen in de bouw van het portaal.

2018-12-10T15:43:47+00:00December 10th, 2018|