Chemgas: Tekent voor veiligheid

“DCT heeft voor Chemgas veiligheidsinstructies in de vorm van posters ontwikkeld. Deze posters bieden onze werknemers een beter inzicht in de potentieel onveilige situaties aan boord en in hoe zij met deze situaties moeten om gaan. De instructies spreken zeer goed aan en worden effectief ingezet op onze vloot.”

Opdrachtgever

Chemgas is toonaangevend in het vervoer van gas over water. In zowel zee- als binnenvaart heeft Chemgas al bijna 50 jaar ervaring.  Met een moderne en gestaag groeiende vloot van binnenvaartschepen en kruiplijncoasters is Chemgas een gevestigde en belangrijke speler op het gebied van gastransport over water

Situatie

Werken aan boord van  zee- en binnenvaartschepen brengt specifieke risico’s met zich mee. De vracht van Chemgas, LPG, vergroot het risico en vereist dat medewerkers aan boord zich aan een aantal strikte veiligheidsregels houden. Zowel de dagelijkse problematiek van werken op het water als het werken met gevaarlijke stoffen maakt het essentieel deze regels na te leven.

Opdracht

Chemgas had behoefte aan visuele ondersteuning van haar veiligheidsregels. De bemanningen van de vloot zijn voornamelijk Nederlands-, Engels- of Duitstalig. Het visuele aspect van de instructie zou de grootste nadruk moeten krijgen om de instructie zoveel mogelijk taalonafhankelijk te maken. Tekstuele ondersteuning was wel gewenst, maar had niet de focus.

DCT-aanpak

Na analyse van de vraag van Chemgas heeft DCT een aantal adviezen en voorstellen gedaan. Gebruik makend van haar beproefde methodiekheeft DCT een advies gegeven over de uitingsvorm en wijze van uitvoering. Na een aantal grafische voorstellen bleek de illustratieve aanpak voor Chemgas de meest aansprekende.

Resultaat

Het resultaat is meerdere reeksen van vier tot zes posters per jaar (2012 – 2018). Verspreid over de vloot doen deze posters dienst om het werken en leven aan boord van de schepen van Chemgas veiliger en aangenamer te maken. Een visueel mooi product voor grotere veiligheid en een tevreden klant.

2019-01-14T15:10:19+00:00December 10th, 2018|