Betere werkinstructies2018-12-07T11:01:31+00:00

Binnen uw organisatie vinden technische werkzaamheden plaats aan apparaten, machines of materieel. Het kan daarbij gaan om controle, bediening, onderhoud of herstelling. Uw medewerkers voeren deze werkzaamheden uit volgens werkinstructies.

Betere werkinstructies

Het beheren van werkinstructies is vaak een probleem. Ze zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar op het moment dat ze nodig zijn. Of verouderd en onvoldoende toegankelijk. Soms wordt er niet gewerkt met de laatste versie. Vaak zijn reserve-onderdelen niet meer beschikbaar of onherkenbaar gemodificeerd. Het gevolg is: improviseren. Maar is dat wenselijk en verantwoord? Uw medewerk(st)er moet juist die informatie krijgen die hij nodig heeft, niet meer en niet minder.

Om het werk voor uw medewerk(st)ers begrijpelijker, inzichtelijker en eenduidiger te maken, zijn duidelijke procesbeschrijvingen en werkinstructies onmisbaar. Toegankelijke, objectieve en up-to-date werkinstructies verkorten inwerk- en leertijd, verkleinen veiligheidsrisico’s. Dat leidt tot lagere kosten, tot sneller werken en een juiste borging van kennis. En werkzaamheden die perfect worden uitgevoerd!

De werkinstructies en procesbeschrijvingen kunnen worden gekoppeld aan voorraad, planningsystemen, veiligheidsvoorschriften, prestatie-indicatoren, gereedschappen, verbruiksmaterialen en leermiddelen. De producten en diensten van DCT zijn modulair opgebouwd. U als klant bepaalt welke producten en diensten u wilt afnemen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.