Simplified Technical English

Duidelijke, begrijpelijke en eenduidige taal voor internationale technische documentatie

Internationaal opererende technische bedrijven hebben doorgaans Engels  als voertaal. Hun (technische) documentatie, zoals gebruikershandleidingen, werkbeschrijvingen of onderhoudshandboeken, is ook geschreven in het Engels. Omdat niet alle medewerkers van zulke bedrijven Engels als moedertaal hebben, kan dit problemen opleveren op het gebied van communicatie, werkprocedures en veiligheid. Om misverstanden, schades en ongelukken te voorkomen is het gebruik van Simplified Technical English (STE) een goede oplossing. Simplified Technical English helpt namelijk om complexe informatie op een toegankelijke en voor iedereen begrijpelijke manier te presenteren. Voor een technisch schrijver of communicatiemedewerker die internationale technische documentatie maakt, is het dan ook van belang om Simplified Technical English te beheersen en ermee te kunnen werken.

Simplified Technical English is een gecontroleerde taal, die ooit is ontworpen voor gebruik in onderhoudsboeken van de luchtvaartindustrie. STE is normaal Engels, maar met een beperkte en gestandaardiseerde woordenschat en eenvoudig te begrijpen grammaticale constructies. Teksten in Simplified Technical English zijn zo eenduidig mogelijk. Ze zijn makkelijk leesbaar en begrijpelijker voor lezers en gebruikers, die bijvoorbeeld lager zijn opgeleid en voor wie Engels de tweede taal is. Door de eenduidigheid en de kortere zinnen is de documentatie ook sneller en makkelijker te vertalen. Dit levert een aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen op.

Strenge schrijfregels

Simplified Technical English is opgebouwd uit twee delen: schrijfregels en een woordenboek. De strenge schrijfregels beperken de grammatica en stijl, die de technisch auteur consequent gebruikt. Zinnen worden hierdoor eenvoudiger. Eén van de schrijfregels is bijvoorbeeld dat zinnen die een procedure bevatten niet meer dan 20 woorden mogen hebben en  zinnen die een beschrijving geven niet meer dan 25 woorden. De actieve schrijfvorm verhogen de begrijpelijkheid. Neem de zin: ’The test can be continued by the operator’. In Simplified Technical English wordt dat: ‘Continue the test’.

Circa 1000 woorden

In het STE-woordenboek staan ongeveer 1000 toegestane woorden, maar ook verboden woorden. De toegestane woorden kunnen alleen in de specifieke betekenis worden gebruikt. In Simplified Technical English heeft één woord één betekenis. Bijvoorbeeld ‘to fall’ betekent ‘to move down by the force of gravity’ en niet ‘to decrease’.  Andersom geldt dat ook, dus voor één betekenis is er één woord: bijvoorbeeld ‘to do’ en niet ‘to perform’, ‘to carry out’ of  ‘to undertake’. Synoniemen zijn in STE taboe. De woorden uit het STE-woordenboek kunnen worden aangevuld met specifieke begrippen uit het eigen bedrijf of de eigen branche, zoals onderdelen, wetenschappelijke termen of processen.

Om teksten te schrijven in Simplified Technical English hebben technisch auteurs of communicatiemedewerkers een goede basiskennis van het Engels nodig. Schrijven in STE vraagt oefening en tijd. Want het is niet zo dat voor het omzetten van een ‘gewone’ Engelse zin er slechts één STE-variant is. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de doelgroep en de huisstijl van het bedrijf.

Voor technisch schrijvers en redacteurs en communicatiemedewerkers die willen kennismaken met Simplified Technical English verzorgt DCT een korte cursus. De cursus bestaat uit een introductie van STE en onder meer oefeningen in het schrijven van instructies, systeembeschrijvingen en waarschuwingen in Simplified Technical English.

Lees meer over het creëren van technische documentatie.

Lees ook onze WIKI-artikelen over:

2018-12-10T15:14:55+00:00March 10th, 2018|