Technisch schrijver2018-12-07T11:01:30+00:00

Gebruikershandleidingen van huishoudelijke apparaten, werkbeschrijvingen voor reparaties en onderhoud aan ingewikkelde machines, installatiehandleidingen voor apparatuur en machines, instructies voor productieprocessen, fabricageprocedures, servicehandleidingen. Het zijn voorbeelden van wat allemaal onder de verzamelnaam technische documentatie valt.

DCT ontwikkelt alle vormen van technische documentatie, maakt ze beheersbaar en doelgroepgericht toegankelijk en effectief. Zoals de pay-off van DCT, ‘Making information accessible’, ook belooft. De technisch auteurs van DCT spelen daarin een belangrijke rol. Maar wat doet een technisch auteur nou precies? Hoe gaat hij of zij te werk? Waar hebben technisch schrijvers mee te maken en waaraan moeten ze voldoen?

Resultaat van stappen

Voor een technisch auteur – ook wel technisch schrijver, technical author, informatieontwikkelaar of documentatiespecialist genoemd – staat gerichte overdracht van informatie helemaal centraal. Een goed en doelgericht technisch document is het eindresultaat van verschillende stappen die een technisch auteur doorloopt. Hij begint met het analyseren van het product of de dienst waarvoor een technisch document wordt gemaakt. Wat is het doel van het document en de content? Voor wie is de informatie bedoeld? Waar, wanneer en waarvoor wordt ze gebruikt? De technisch schrijver zoekt antwoorden op die vragen door research, het bestuderen van bestaande documentatie, het interviewen van specialisten en het putten uit eigen vakkennis. Vervolgens ontwikkelt de documentatiespecialist een tekststructuur, schrijft hij een kladversie en de uiteindelijke definitieve versie die wordt gepubliceerd.

Denken en werken in topics

Bij schrijven moet doorgaans niet worden gedacht aan lange stukken proza. Een technisch auteur denkt en schrijft in content modules, de zogeheten topics. Topics zijn kleine informatie-eenheden over verschillende onderwerpen die, gestructureerd en samengevoegd, de uiteindelijke technische documentatie vormen. Een technisch auteur kan overigens niet zomaar willekeurig te werk gaan. Technische documentatie moet in het kader van onder meer veiligheid voldoen aan internationale wet- en regelgeving. De technisch schrijver is dus actueel op de hoogte van wetgeving zoals de Machinerichtlijn en de CE-markering. Een kwaliteit die hij ook dient te hebben, is een sterk gevoel voor de juiste balans tussen tekst en beeld. In technische documentatie versterken teksten, afbeeldingen en pictogrammen elkaar in het direct en eenvoudig overbrengen van vaak complexe informatie. Vanuit de tekststructuur en –opbouw geeft een goede technische auteur aan waar welke grafische elementen moeten worden gebruikt om de beoogde doelgroep optimaal te bereiken.

Speciaal ontwikkelde tooling

Niet iedere auteursomgeving is geschikt voor het werk van een technisch auteur. Microsoft Word kan worden gebruikt voor het schrijven van langere teksten zonder afbeeldingen of tabellen. Zodra er echter wordt gewerkt met topics en veel illustraties worden gebruikt, is speciaal ontwikkelde tooling, zoals oXygen en XMetal, de omgeving van de technisch schrijver. Met die tooling is het ontwikkel- en productieproces van een technisch document overzichtelijk en efficiënt. Het stelt de technisch auteur bovendien in staat om bestaande documenten snel aan te passen aan veranderende informatie.

Interne training DCT

Een technisch auteur heeft vaak een technische achtergrond. Er zijn er ook die taalkundig geschoold zijn. Veel technisch schrijvers specialiseren zich in een branche, zoals de software-industrie, medische wereld, procesinformatie, luchtvaart, financiën, scheepvaart of consumentenproducten. Een specifieke opleiding voor technisch auteurs is er niet. Kennis en ervaring wordt opgedaan tijdens cursussen en in de praktijk. DCT heeft zo’n eigen interne training voor technisch auteurs ontwikkeld. Tijdens deze meerdaagse training delen technisch schrijvers van verschillende niveaus en met verschillende achtergronden kennis, ervaring en expertises met elkaar. Ze kunnen daardoor maximaal beantwoorden aan de steeds hogere eisen die aan technische documentatie worden gesteld door zowel fabrikanten en industrie als de eindgebruikers.