Medisch schrijver2019-02-08T09:13:11+00:00

In de teksten voor de medische wereld wordt elk woord op een weegschaal gelegd. Dat is begrijpelijk en terecht. Want als het gaat om teksten voor klinische studies, registraties van nieuwe geneesmiddelen, medische apparatuur, bijsluiters of medische marketing mag er geen enkele onduidelijkheid zijn. Er mag geen enkele ruimte zijn voor misinterpretaties en onvakkundig woord- en taalgebruik. Medisch schrijven kan dan ook alleen worden uitgevoerd door geschoolde medisch schrijvers.

Over welke kennis beschikt een medisch schrijver?

De medisch schrijvers van DCT beschikken over een brede medische kennis en kunnen die vertalen in teksten die voldoen aan de hoge eisen die in de medische wereld worden gesteld. Een voorbeeld: in klinisch onderzoek en het registratieproces van nieuwe medicijnen is perfecte documentatie cruciaal. Die moet vakinhoudelijk kloppen en voldoen aan internationale standaarden zoals de Europese EMA en de Amerikaanse FDA. Bovendien moet er de juiste terminologie in worden gebruikt die is vastgelegd door het EDQOM en in MedDRA. De medisch schrijvers van DCT kennen die standaards, verstaan de terminologie en weten die te gebruiken in uw teksten.

Op locatie

Het schrijven van documentatie voor de medische wereld is door de complexiteit, omvang van de documenten en extreem hoge kwaliteitseisen doorgaans een langdurig traject. Daarom werken de specialisten van DCT vaak bij u op locatie aan de ontwikkeling van de documenten. Er zijn dan korte lijnen tussen de verschillende specialisten die erbij betrokken zijn. Dat verhoogt de kwaliteit van de output en verkort de doorlooptijd van de productie.

Geheimhouding

Documentatie over klinische studies, registraties of medische apparatuur is uiterst gevoelig. Geheimhouding tot aan openbare publicatie is een groot goed. De medisch schrijvers van DCT én DCT als bedrijf beseffen dat volledig. Ze zullen dan ook altijd hun handtekening zetten onder een geheimhoudingsplicht, indien u die vereist.