Publicatie2019-01-28T11:03:22+00:00

Een definitie van publiceren is: ‘door druk openbaar maken’. DCT doet echter veel meer. Wij zien publiceren als het beschikbaar stellen van informatie met een doel.

Publicatie

Een belangrijk aspect is de doelgroep. Persoonlijke elementen als het kennisniveau van de lezer en welke taal men spreekt, zijn essentieel voor het overbrengen van de boodschap.

Wat wil je bereiken met de informatie? Sec openbaar maken zoals de Van Dale stelt kan het doel van een publicatie zijn. Maar wat te denken van informatie die aanzet tot actie, of informatie die waarschuwt of juist niet openbaar gemaakt mag worden?
Druk is slechts één van de vormen waarin gepubliceerd kan worden. Bij publiceren denken wij tevens aan websites, apps, e-books en andere vormen van digitale distributie. Ook het moment van publiceren speelt een rol.

In het publicatieproces zijn juist deze elementen van belang. Het bepalen van de doelgroep en het doel van de boodschap is uw core business. DCT heeft alle kennis in huis om het publicatieproces efficiënt in te richten: van grafische vormgeving van drukwerk tot ICT-kennis om te publiceren naar webpagina’s en e-books of apps.

Tijdens het creëren van content voor uw publicaties kan DCT helpen bij het selecteren van de juiste tools. We analyseren welke omgeving het beste past, richten het systeem gebruiksvriendelijk in en leveren begeleiding om er voor te zorgen dat er optimaal met het systeem wordt gewerkt. Dit zorgt naast hergebruik voor een uniforme huisstijl en optimale consistentie.

Efficiënt publiceren betekent optimaal hergebruik van bedrijfsinformatie in een eenduidige vormgeving. Goed content management is daarbij essentieel. DCT richt bij klanten omgevingen in waarmee content vanuit één bron direct naar meerdere vormen gepubliceerd kan worden: single source publishing.