Veiligheidsinstructies2018-12-07T11:01:31+00:00

Veiligheidsinstructies zijn in allerlei verschillende werkomgevingen van levensbelang. Soms zijn ze zelfs letterlijk van levensbelang, zoals in de zware industrie, in de (zee)scheepvaart, in laboratoria of op bouwplaatsen. Veiligheidsinstructies hebben als belangrijkste doel dat er veilig gewerkt wordt, dat er geen arbeidsongevallen zijn of dat de kans daarop tot een minimum wordt beperkt.

Veiligheidsinstructie in heldere taal

Werkgevers moeten zorgen voor goede werk- en veiligheidsinstructies. Dat is opgenomen in de Arbowet en is de zorgplicht van een werkgever. Helaas zijn er nog steeds talloze voorbeelden van bedrijven die wel voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, maar die deze verplichtingen niet invullen zoals het zou moeten. Dat gebeurt dan vaak niet uit onwil, maar uit onkunde, gemaakte en ingezette veiligheidsinstructies werken de veiligheid dan niet in de hand.

Grootste fouten

Bedrijven maken cruciale fouten in het samenstellen van veiligheidsinstructies. De grootste fouten die worden gemaakt zijn dat ze de doelgroepen niet expliciet benoemen en dat ze met name het taalniveau van de doelgroepen overschatten. Ook worden er vaak veiligheidsinstructies gemaakt en op werkplekken gehangen die totaal overbodig zijn. Te hoog en onbegrijpelijk taalniveau en een overvloed aan nodeloze instructies zorgen eerder voor onveilige dan voor veilige situaties.

Op het juiste niveau

Een goede veiligheidsinstructie is geschreven op het juiste leesniveau van de doelgroep, in heldere, begrijpelijke taal, concreet en doelgericht. Veiligheidsinstructies moeten ook niet te lang zijn. De kans is dan groot dat veiligheidsinstructies niet meer worden begrepen en/of dat ze niet meer worden opgevolgd. De praktijk wijst uit dat veiligheidsinstructies die langer zijn dan twee of drie pagina’s hun doel voorbij schieten. Het is bijvoorbeeld beter om de veiligheidsinstructies bij een machine op te delen in verschillende instructies die bij bepaalde machineonderdelen en de bediening daarvan horen.

Verschillende nationaliteiten

De samenleving bestaat steeds meer uit verschillende nationaliteiten. Dat weerspiegelt zich op werkvloeren en dus op de inhoud en vorm die veiligheidsinstructies moeten hebben. Het uitbrengen van veiligheidsinstructies in enkel de Nederlandse taal werkt niet als een bedrijf bijvoorbeeld werknemers van vier of vijf nationaliteiten in dienst heeft. Slechts in het Engels publiceren werkt vaak ook niet, omdat er niet vanuit gegaan kan worden dat iedereen Engels kan lezen en begrijpen. En om in alle moedertalen van de werknemers de veiligheidsinstructies aan te bieden, is evenmin een ideale oplossing.

Beeldtaal

Wat wel een universele taal in veiligheidsinstructies is, is beeldtaal. Het gebruik van illustraties, foto’s en pictogrammen kan heel duidelijk, doelgericht en verhelderend werken. Van belang daarbij is dat het beeldmateriaal dat wordt gebruikt herkenbaar is en ondubbelzinnig. Wordt daaraan voldaan, dan blijkt uit onderzoeken dat veiligheidsinstructies snel worden begrepen, bijblijven en dat ze worden opgevolgd.

DCT is specialist

De ontwikkeling van veiligheidsinstructies moet stap voor stap en professioneel worden uitgevoerd. Immers, veiligheidsinstructies zijn van levensbelang. Het is dan ook van het grootste belang dat veiligheidsinstructies gemaakt worden door specialisten. DCT is die specialist die alle kennis en ervaring heeft om veiligheidsinstructies te ontwikkelen die hun doel bereiken: veilig werken en ongevallen voorkomen.