Online Helpfuncties2018-12-07T11:01:31+00:00

Goed gemaakte (online) hulpfuncties die opgenomen zijn in uw software helpen uw klanten in het gebruiken en zelf oplossen van eventuele problemen en vragen. Dat verhoogt de leercurve bij de gebruikers en het begrijpelijk, dus gericht, toepassen van uw software. Klanten en potentiële klanten van uw software besparen daardoor tijd en geld.

Hulp voor online hulpfuncties

Hulpfuncties die deel uitmaken van het softwarepakket voor het installeren, configureren, beheren en toepassen van uw software zijn redelijk ingeburgerd, gelukkig maar. Wat echter vaak minder gelukkig is, is de manier waarop die geïntegreerde gebruikershandleidingen zijn samengesteld, zijn geschreven en praktisch bruikbaar zijn in de software. DCT  heeft onafhankelijke experts en adviseurs in technische communicatie die weten hoe hulpfuncties voor software moeten worden ontwikkeld en geschreven, uw hulp voor online hulpfuncties.

Specialisten die inhoudelijk meepraten

Het maken en schrijven van online help documentatie voor software, dat is een omschrijving van het vak die een beetje kort door de bocht is. Een specialist in dit vak praat inhoudelijk met u mee over hoe u uw hulpfuncties opzet, structureert, ontwikkelt en hoe deze deel uitmaken van uw softwarepakket.

Hij of zij ontwikkelt op het onderwerp gerichte documentatie en weet welke vormen van informatieoverdracht op welke plaatsen horen om een gebruiker optimaal te ondersteunen in het gebruik van uw softwaretoepassingen.

Beheren en onderhouden

Als hulpfuncties vorm en inhoud hebben, is de taak van de specialist nog niet klaar. Software en toepassingen zijn continue in beweging. Contextgevoelige hulpfuncties bewegen dan mee en moeten voortdurend geüpdatet worden. Het onderhouden en beheren van wijzigingen en vernieuwingen is erg belangrijk in de kwaliteitsbeleving en het gebruik van uw software.

Onze specialisten beschikken over kennis van de juiste tools en hulpmiddelen om u te begeleiden in het ondersteunen en onderhouden van de kwaliteit van uw online help.