Creatie2019-04-10T10:48:41+00:00

Iedereen heeft behoefte aan informatie. Bij het creëren van informatie maakt DCT onderscheid tussen twee gebieden met hun eigen informatievormen. Productinformatie is bedoeld voor uw klanten. Procesinformatie is voor u als leverancier van producten of diensten.

Productinformatie

Om uw klanten optimaal te ondersteunen bij het gebruik van uw product is het belangrijk dat uw informatie toegankelijk, begrijpelijk en juist is. Door verkeerd gebruik verliest uw product namelijk waarde; de gebruiker krijgt niet wat hij verwacht, er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, en er kunnen defecten aan het product ontstaan. Alle aandacht die is gestoken in het ontwerp, de productie en verkoop van het product gaat verloren omdat de klant niet tevreden is.

Denk bij productinformatie aan gebruikershandleidingen, instructiekaarten, technische en onderhoudsdocumentatie en marketingmateriaal. Dit kan zijn in de vorm van een papieren handleiding, maar uiteraard ook elektronisch via een klantportaal, een app of een on-line help bij een softwareapplicatie. Lees meer over productinformatie en de expertise van DCT op dit gebied.

Procesinformatie

Om belangrijke kennis binnen uw organisatie te borgen en om uw werknemers optimaal te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken is procesinformatie belangrijk. Deze moet voor de gebruiker toegankelijk, begrijpelijk en correct zijn. Is dit niet het geval dan is het goed mogelijk dat er fouten in het product ontstaan, uw medewerkers in gevaarlijke situaties belanden of het productieproces tot stilstand komt. Deze effecten zijn direct zichtbaar, maar wat te denken van de tijd die verloren gaat bij het inwerken van nieuwe medewerkers of bij het uitvoeren van onderhoud.

De borging en overdracht van procesinformatie vindt vaak plaats in uw kwaliteitssysteem. Voorbeelden zijn procesbeschrijvingen, procesplannen, werkinstructies en leermiddelen. Ook hier zijn, afhankelijk van de werkomgeving en het soort informatie, verschillende mogelijkheden om de informatie optimaal vast te leggen en over te dragen aan uw medewerkers. Lees meer over procesinformatie en de expertise van DCT op dit gebied.

Daarnaast creëert DCT de volgende vormen van informatie en documentatie