Content management2018-12-07T11:01:30+00:00

Content Management, het managen of beheren van je content. Een term die we in steeds meer hoedanigheden tegenkomen: web content management, component content management en enterprise content management. Uiteraard zijn voor alle varianten systemen verkrijgbaar: WCMS, CCMS en ECMS.

Content Management Systemen inrichten

Als we over content management praten is de eerste vraag of we daarvoor een systeem nodig hebben. Als ik de enige auteur binnen een bedrijf ben, verantwoordelijk voor 10 handleidingen die elk in 3 talen gepubliceerd moeten worden, dan kan ik mijn content ook op een filesysteem bewaren. In een directory met subdirectory’s, en versiebeheer houd ik zelf bij in de bestandsnaam.

Als ik met meerdere auteurs werk, behoefte heb aan automatisch versiebeheer en een workflow, veel content heb, eventueel in meerdere talen en misschien ook nog content tussen verschillende handleidingen wil hergebruiken, dan is het handig dat ik een systeem heb dat mijn content kan managen, een content management systeem. Ik kan mijn processen beter inrichten, content beter vinden en mijn historie bijhouden.

De belangrijkste vraag hierbij is of de investering in een content management systeem opweegt tegen het voordeel. Bij de investering moeten we niet alleen denken aan de softwarelicenties en –support maar ook aan opleidings- en implementatiekosten.

Om bedrijfsprocessen te optimaliseren zet DCT vaak content management systemen in. Steeds meer editors, zoals MS Word, XMetal, Dita Exchange WE en Adobe FrameMaker, communiceren direct met content management systemen, bijvoorbeeld Microsoft Sharepoint en Alfresco. Zo kunnen documenten of topics rechtstreeks vanuit de editor in het CMS worden opgeslagen, waarbij metadata kan worden toegevoegd en versiebeheer automatisch wordt toegepast. Via een vooraf gedefinieerde workflow doorlopen de documenten de diverse stadia van draft naar final. Een gecontroleerd proces, inzicht in de historie van documenten en publicaties en eenvoudig terugvinden van documenten is het resultaat.

DCT heeft alle kennis en ervaring in huis om niet alleen CMS in te richten, maar ook CCMS en ECMS. DCT richt zich niet op web content management. Met haar ervaring is DCT in staat om het juiste content management systeem te selecteren, het systeem optimaal in te richten en de gebruikers op te leiden.