Global information management2019-01-28T10:17:01+00:00

Informatie is voor bedrijven het meest waardevolle bezit. Of het nu gaat om een lasrobot die geprogrammeerd moet worden of een servicemonteur die technische details moet weten van een onderdeel: voor een goede bedrijfsvoering zijn accurate gegevens essentieel.

Global Information Management

Het uitvoeren van taken valt of staat bij de juiste informatie op het juiste moment. Ontbreekt de kennis, dan moet deze snel en eenvoudig beschikbaar zijn. Het proces waarbij informatie zo wordt beheerd dat deze kan worden omgezet in kennis, noemen we Global Information Management.

Global Information Management (kortweg GIM) omvat het beheer van bedrijfsinformatie door de creatie, opslag, verspreiding, beveiliging, publicatie en het behoud ervan te vereenvoudigen aan de hand van strategieën, methodieken en hulpmiddelen.

GIM is gericht op de levensloop van informatie, van de eerste creatie tot het archiveren en eventueel vernietigen ervan. GIM zorgt ervoor dat informatie op elk gewenst tijdstip en op elke locatie beschikbaar wordt in de meest geschikte vorm.

Bij GIM draait het vooral om het begrip ‘context’, want informatie leidt enkel tot nuttige kennis wanneer er rekening wordt gehouden met de context van de interpretatie. Bij de mens wordt de context bijvoorbeeld bepaald door de sociale en culturele omgeving. Ook de fysieke omgeving waarin iemand zich bevindt heeft grote invloed op hoe informatie geïnterpreteerd wordt. De informatie moet dus zodanig worden beheerd dat men toegang kan krijgen tot de informatie op de meest geschikte manier. Hoe beter de bedrijfsinformatie is georganiseerd, hoe slagvaardiger de onderneming.