DCT

Making information accessible

Artikelen

Technische documentatie: zo werkt het

Technische documentatie is een ruim begrip, een overkoepelende term voor veel verschillende soorten documentatie. Enkele voorbeelden van technische documentatie zijn: gebruikershandleidingen, installatiehandleidingen, onderhoudshandleidingen, werkbeschrijvingen en onderdelencatalogussen.

Online review van DCT bespaart tijd, kosten en  zorgt voor consistente kwaliteit van vertalingen

Met Online Review biedt DCT een innovatieve manier om vertaalde teksten op een gemakkelijke, snelle en grondige manier te reviewen. Deze review-tool bespaart tijd en kosten en zorgt voor consistente vertalingen.

Simplified Technical English

Internationaal opererende technische bedrijven hebben doorgaans Engels als voertaal. Hun (technische) documentatie, zoals gebruikershandleidingen, werkbeschrijvingen of onderhoudshandboeken, is ook geschreven in het Engels. Omdat niet alle medewerkers van zulke bedrijven Engels als moedertaal hebben, kan dit problemen opleveren op het gebied van communicatie, werkprocedures en veiligheid.

Werkinstructies: optimale kennisdeling

Bij technische ondernemingen en onderhoudsbedrijven staan veiligheid en kwaliteit voorop. Zij stellen hoge eisen aan hun operators en monteurs en willen ervoor zorgen dat het technisch onderhoud zo goed mogelijk gebeurt. Maar hoe kunnen zij de kennis en informatie die nodig zijn voor het onderhoud optimaal toegankelijk maken en borgen? Om regelmatig terugkerende werkzaamheden die volgens vaste patronen worden uitgevoerd vast te leggen,  zijn werkinstructies onmisbare hulpmiddelen.

Gebruikershandleidingen van huishoudelijke apparaten, werkbeschrijvingen voor reparaties en onderhoud aan ingewikkelde machines, installatiehandleidingen voor apparatuur en machines, instructies voor productieprocessen, fabricageprocedures, servicehandleidingen. Het zijn voorbeelden van wat allemaal onder de verzamelnaam technische documentatie valt. DCT ontwikkelt alle vormen van technische documentatie, maakt ze beheersbaar en doelgroepgericht toegankelijk en effectief.

Component Content Management System (CCMS)

Voor  ieder bedrijf of organisatie is intern en/of extern gerichte documentatie erg belangrijk. Om mensen te informeren, te instrueren of bijvoorbeeld werkprocedures te verankeren.