DCT

Making information accessible

Lokalisatie - Transcreatie

De term ‘transcreation’ is samengesteld uit de woorden ‘translation’ en ‘creation’. Transcreation betreft het creatief vertalen van advertenties en reclame-uitingen die de doelgroep aanzetten tot actie.

Bij transcreation worden, op basis van uw wensen, de ideeën en concepten in het brondocument geïnterpreteerd en vertaald naar de doelmarkt(en). Het resultaat is een vertaling die in de doelcultuur dezelfde impact heeft op het publiek als de originele tekst in de broncultuur.

De tekstschrijvers die zich bij DCT bezighouden met ‘transcreation’ zijn niet alleen taaltechnisch bijzonder goed onderlegd, maar zijn ook professionals in de reclamewereld.

Wilt u meer weten over de voordelen van transcreation bij DCT?

Neem dan contact met ons op, wij informeren u graag! L10N@dct.nl