DCT

Making information accessible

Lokalisatie - Terminologie

Gebruikt uw organisatie specifieke begrippen of vakjargon?

DCT helpt bij het in kaart brengen, omschrijven en vertalen van terminologie en draagt er zorg voor dat de goedgekeurde vertalingen consistent worden toegepast.

Terminologiebeheer wordt aanbevolen bij vertalingen waarbij voor belangrijke begrippen goedgekeurde terminologie dient te worden gebruikt. Op basis van uw goedgekeurde termen en specifieke voorkeuren leggen wij een terminologiedatabase aan. Hierin kan ook informatie worden opgenomen met betrekking tot het wel of niet vertalen van productnamen, bedrijfsslogans en UI (gebruikersinterfaces). Uiteraard kunt u ook zelf een kant-en-klare termenlijst aanleveren, dan zorgen wij ervoor dat deze informatie beschikbaar komt voor onze vertalers. Zij passen deze vervolgens op een efficiënte manier toe in de vertalingen.

Dankzij onze terminologiesoftware wordt de juiste term op het juiste moment aan de vertaler aangeboden. Hierdoor wordt altijd de gewenste terminologie gebruikt. Dit is in het bijzonder effectief als er sprake is van strakke deadlines, waarbij meerdere vertalers gelijktijdig aan een project werken. Op deze manier garanderen wij dat de specifieke begrippen of vakjargon in uw tekst altijd consistent en naar uw wensen worden vertaald.

Wilt u meer weten over de voordelen van terminologiebeheer bij DCT?

Neem dan contact met ons op, wij informeren u graag! L10N@dct.nl