DCT

Making information accessible

Creatie > Procesinformatie

Om het werk voor uw werknemers begrijpelijker, veiliger en eenduidiger te maken, is goede procesinformatie onmisbaar. Denk hierbij aan procedures, instructies en leermiddelen die zeer toegankelijk zijn gemaakt voor gebruik op de werkplek.

De technisch schrijvers van DCT beschrijven deze processen op een manier die aansluit bij de belevingswereld van uw werknemers. Uw werknemers hebben niet allemaal dezelfde taken, kennis en vaardigheden. Om te zorgen dat de informatie goed overkomt, is het belangrijk om hiermee rekening te houden. We kunnen er bijvoorbeeld door het gebruik van Simplified Technical English (STE) voor zorgen dat Engelstalige informatie helder en duidelijk wordt voor mensen van wie Engels niet de moedertaal is.

Het is van belang dat de vorm waarin de procesinformatie wordt overgedragen aansluit bij de doelgroep en bij de werksituatie. Procesinformatie kan uitstekend worden overgedragen aan (nieuwe) medewerkers door gebruik van een handboek, een procedure, een instructie op het intranet of door elektronische leermiddelen. Maar wat als het gaat om zeer kritische informatie over kwaliteit en veiligheid van het werkproces? Deze informatie kan wellicht beter worden overgedragen door een praktijktraining, posters en stickers (job aids) op de werkplek, of door een gesproken boodschap op het moment van een calamiteit.

Zo zijn er vele verschillende manieren waarmee DCT u kan helpen om uw procesinformatie toegankelijk te maken. Hierdoor worden uw werknemers altijd goed ondersteund om hun werk veilig en efficiënt uit te voeren.