DCT

Making information accessible

Visie

DCT Advies Informatie Management - Visie

DCT gaat ervan uit dat in de komende jaren het accent verder zal verschuiven naar geïntegreerde oplossingen. Daarbij zal voortdurend aandacht bestaan voor vernieuwing van diensten, producten, standaarden en toepassingen. DCT zal een sterke en kwalitatief hoogstaande partner zijn bij het invoeren en gebruiken van nieuwe technologieën. De onderneming streeft naar verdere verbreding van de basis in de marktsectoren maakindustrie, procesindustrie, logistiek, farmacie en energie.

DCT wil, door inzet van bestaande en nieuwe ontwikkelingen, haar positie versterken als toonaangevend bedrijf in haar markt. Naast eigen productontwikkeling zullen acquisities en alliantievorming een rol spelen.

Eigenheid, betrouwbaarheid en professionaliteit zijn de centrale waarden die ten grondslag liggen aan deze gekozen visie.